Foreninger

Idrætsforeninger danner ramme om mange menneskers liv. Her finder vi både sunde aktiviteter og sociale relationer, og vi udfolder vores fritidsliv helt efter vores eget ønske – i et givende fællesskab med andre.


I KFUMs medlemsforeninger er der ofte et særligt fokus på værdier, som foreningen selv har udvalgt til at dominere og kendetegne samvær og klubadfærd. Nøje udvalgte kerneværdier skaber en stærk kultur og binder foreningen sammen i et meningsfyldt fællesskab.


Godt kammeratskab og respekt er gennemgående værdier, men også tolerance overfor dem der er anderledes eller udenfor. Accepten af medmennesket er grundtonen i vores fællesskaber. Det skaber en særlig ånd, som er genkendelig, og derfor er “familien” en meget brugt metafor i vores sammenhæng.

Kasper Jepsen

Formand, KFUMs Idrætsforbund