Metode for Åbent Dagtilbud

Efter indgået samarbejde med en kommunefremlægger vi modellen på et ledermøde, hvorefter den enkelte

institution kan tilmelde sig ordningen. Vi organiserer og faciliterersamarbejdet mellem de medvirkende børnehaver og lokale foreninger,som vi udvælger og klæder godt på til opgaven. Herefter kører indsatsen

ud fra den aktivitetsmodel der passer bedst ind i samarbejdet mellem børnehaven og foreningen. Forældrene henter børnene i foreningen, hvilket giver forældrene mulighed for at stiftebekendtskab med foreningsmiljøet samt den enkelte idræt. Aktiviteterne er sjove og afstemt med børnenes niveau, og efter forløbet er der skabt en naturlig kontakt, som gør det let for familien at fortsætte i foreningen, samt samarbejdet imellem børnehave og forening.