Medlemskab

Kontingent

Vi opkræver et årligt kontingent på 1.500 kr. for uanset skolens størrelse. Som medlem kan skolen trække på sekretariatets resurser til rådgivning og sparring ligesom der er adgang til vores stævner og andre skoletilbud. Læs mere under medlemsfordelene


Optagelse

Ifølge forbundets vedtægter kan der optages kristne fri- og efterskoler, højskoler, seminarier o.l. som medlem af KFUMs Idrætsforbund. Der er således ikke krav om at skolen skal have en særlig tilknytning til KFUM, ligesom der heller ikke stilles krav om, at skolen skal tilbyde idræt i et bestemt omfang. Vi optager skoler med ståsted i KFUM, missionske og grundtvigske værdier.


Skema til anmodning om optagelse tilsendes ved henvendelse på forbundskontoret, og skolen er optaget, når vi har modtaget det udfyldte skema vedhæftet skolens vedtægter.


Ved optagelse er man forpligtet på KFUM Idrætsforbunds love (vedtægter).


Medlemsdemokrati og indflydelse

Som medlemsskole er man en del af repræsentantskabet i KFUMs Idrætsforbund. Medlemsskoler kan fremsætte forslag til behandling på repræsentantskabsmødet, og medlemmer af skolen kan deltage i afstemning med to stemmer ved personligt fremmøde og med skriftlig fuldmagt fra skolens formand.


Medlemmer af efterskolen er desuden valgbare til forbundsbestyrelsen. Opstilling forudsætter samtidig medlemskab af folkekirken.


Udmeldelse

Udmeldelse kan ske med en måneds varsel til udgangen af et kvartal ved henvendelse pr. brev eller pr. mail til forbundskontoret eller formanden i KFUMs Idrætsforbund.