Historie og værdier

Værdibasen

I KFUMs Idrætsforbund har vi en grundlæggende respekt for det enkelte menneskes unikke værdi og betydningen af at vi indgår i en sammenhæng og er del af et fællesskab.

Vores menneskesyn sætter et tydeligt præg på den måde vi afvikler aktiviteter. Her er kammeratskab og sammenhold et vigtigt fokus. Vi har udpeget seks kerneværdier, der har en særlig vægt for os.

Hello world

Forpligtende fællesskab

KFUMs Idrætsforbund og foreningerne tager hånd om den enkelte. Der skal være plads til forskellighed, og vi skal vise omsorg og respekt, give tryghed og følelse af at høre til. Men hver enkelt bør også vise medansvar, involvere sig og vise loyalitet over for klubkammerater og beslutninger. Fællesskabet omfatter også det internationale samarbejde indenfor KFUM/YMCA.


Demokrati

Enhver har indflydelse og ret til at give sin mening til kende men også et ansvar for at meninger, holdninger og beslutninger respekteres. Synlighed, gennemskuelighed og balance mellem rettigheder og forpligtelser er nøgleord


Udvikling

Ikke blot fysisk/idrætsligt men også menneskeligt og socialt. Vi skal tænke nyt, være nysgerrige og åbne overfor udfordringer, og vi skal skabe rum for plads til dialog og kreativitet.


Respekt

Handler om ligeværdig behandling, fairness og tolerance. Vi skal vise forståelse for mindretal indenfor forbundet og give alle mulighed for at udfolde sig på lige betingelser.


Frivillighed

Indebærer, at vi altid kan vælge til og fra overfor arbejdsopgaver – men også, at vi udviser ansvarlighed, når vi påtager os et hverv. Lønnen ligger i glæden ved at skabe noget for andre – sammen med andre.


Rummelighed

Der er plads til alle i KFUMs Idrætsforbund


Formål

KFUMs Idrætsforbunds formål er med det kristne budskab som grundlag at udvikle idrætten i sunde rammer


Mission

KFUMs Idrætsforbund ønsker at styrke det enkelte individ med afsæt i vores kristne værdier,

som rummer det sociale, det fysiske og det åndelige


Vision

Vi vil engagere alle børn og unge i meningsfulde fællesskaber gennem alsidig og legende idræt.

Historie

100 år med idræt

Forbundet blev grundlagt i 1918, som ’KFUMs Idræts Union’. I dag er vi et moderne, landsdækkende idrætsforbund med relevante tilbud til vores mange medlemsforeninger. Vores speciale er børne- og ungeidrætten, som den primære målgruppe, men vi har idrætstilbud for alle. Fra forbundets side driver vi endvidere særlige indsatser til fordel for de svagere grupper i samfundet.

I 2018 fejrede vi 100 års jubilæum. Fejringen fandt sted i Horsens d. 11. august ved en officiel jubilæumsreception. Samme dag afholdt Horsens KFUM forbundsmesterskab i fodbold, ligesom forbundet afviklede et breddeidrætsstævne for byens borgere med hjælp fra otte KFUM idrætsforeninger. Alle aktiviteter fandt sted på Bankager idrætsanlæg i Horsens.