Team Up

KFUMs Idrætsforbund er engageret i målgrupperne børn og unge. De fleste unge er heldigvis i god trivsel og går den lige vej med fritidsaktiviteter, tager kursus og uddannelse i forbundet. Nogle unge kæmper dog med svære følelser og oplever det som vanskeligt at indgå i nye fællesskaber.


Undersøgelser viser, at næsten hver ottende elev påerhvervsskolerne landet over næsten hver dag er ked af det, irritabel eller nervøs – og det er i højere grad de unge kvinder, der oplever symptomerne. Derfor tager Team Up udgangspunkt i denne målgruppe.


Det er vigtigt for os i KFUM Idrætsforbund, at vi henvender os til alle børn og unge, og at vi kan udforme nye tilbud i fællesskaber, hvor disse unge kvinder fra erhvervsskolerne føler sig godt tilpas. Vi har derfor søsat et antropologisk projekt, som vi kalder Team Up.

Det er vigtigt for os i KFUM Idrætsforbund, at vi henvender os til alle børn og unge, og at vi kan udforme nye tilbud i fællesskaber, hvor disse unge kvinder fra erhvervsskolerne føler sig godt tilpas. Vi har derfor søsat et antropologisk projekt, som vi kalder Team Up.


Team Up ønsker skabe nye, aktive fællesskaber. Vi vil møde de unge kvinder og inddrage dem i projektet, så vi kan undersøge, hvilke fællesskaber de er glade for at være en del af og hvilke fællesskaber, de måske savner i hverdagen. Som et led i projektet skal en del af de unge kvinder være med til at udvikle nye koncepter og prøve dem af.


De unge kvinder bliver rekrutteret på vores to samarbejdsskoler, nemlig SOSO-skolerne i hhv. Randers og Køge.


Projektet formidles løbende på vores sociale medier - og særlig på Team Ups egen profil på Instagram. Her kan du bl.a. få et overblik over projektets forskellige faser og høre personlige fortællingerne fra de unge KFUM-kvinder, der er frivillige i Team Up. Håbet er, at de unge kvinder på erhvervsuddannelserne vil kunne spejle sig i nogle af historierne – for hvilke drivkræfter og barrierer kan der være ift. at få målgruppen til at bevæge sig mere som en del af et fællesskab?

Team Up er støttet af Østifterne.


SPØRGSMÅL

Simon Husted

Udviklingskonsulent

simon@kfumid.dk

50 75 71 05