Forbundets Venner

Forbundets Venner blev stiftet i 1977 og er en forening under KFUMs Idrætsforbund.


Foreningens formål er at støtte KFUM idrætten og at være bindeled imellem medlemmer og idrætsforbundet.


Foreningens medlemmer har typisk en tilknytning til idrætsforbundet som tidligere og nuværende ledere og instruktører i Forbundet, unge efter ungdoms- og efterskoleophold samt deres familie, andre unge i KFUM’s Idrætsforbund, enkeltpersoner og institutioner med interesse for KFUM idrætten. Kort sagt rummer foreningen plads til alle med interesse for KFUM idrætten, og som måske er blevet ”foreningsløse”.

Som medlem af Forbundets Venner tilbydes man et fællesskab med baggrund i KFUM idrætten, og man kan deltage i arrangementer, turneringer og aktiviteter på lige fod med andre medlemmer af en forening under KFUMs Idrætsforbund.

Vi opfordrer således alle med ønske om at støtte KFUM idrætten og bevare tilknytningen til forbundet til at melde sig ind i Forbundets Venner. Et medlemskab koster 200 kr. årligt.

Bliv medlem af Forbundets Venner her: 

 
 
 
 
 
fb1
222

Trivselslegatet

Trivselslegatet blev stiftet af Forbundets Venner den 21. september 1980, til minde om Jens Engberg, medstifter af KFUMs Idrætsforbund.

Legatkapitalen udgjordes dels af en obligationsbeholdning på nominelt kr. 10.000, som var overført fra Forbundets Venner, og dels af en bankbog på kr. 3.000 modtaget som gave. Bestyrelse og revisor var den samme som bestyrelsen i Forbundets Venner. Legatet fik et selvstændigt regnskab uafhængigt af regnskabet i Forbundets Venner. Legatet blev i 1989 registreret i Fondsregisteret (i dag Civilstyrelsen) med en fundats, som opfyldte fondslovens bestemmelser.

Med god støtte fra Forbundets Venners trofaste medlemsskare gennem årene er legatkapitalen vokset fra dens spæde begyndelse på kr. 13.000 i 1980 til ca.kr. 335.000 ved udgangen af 2017. Det giver med det nuværende renteniveau mulighed for en årlig tildeling på ca. kr. 8.000.

Afkastet fra fondskapitalen, og kun dette, må anvendes til uddeling.

Legatet har følgende årlige faste priser:


Miljøprisen

Tildeles Hellebjerg Idrætsefterskole og bruges i skolens liv til formål, der fremmer trivslen på skolen, forøger udbyttet af et arrangement eller gennemførelsen af en aktivitet. Forslag om støtte kan stilles af alle elever og ansatte på skolen. Ansøgningen udfærdiges af skolens elever og stiles, efter forstanderens endelige stillingtagen, til Trivselslegatets bestyrelse.

Initiativprisen

Tildeles en forening/et udvalg som opmuntring for udvist ekstraordinært initiativ, jvf. Forbundets bestemmelser. Uddeles i forbindelse med det ordinære Repræsentantskabsmøde i Forbundet. Ansøgningen om støtte stiles til forbundsbestyrelsen, som behandler og tager stilling til ansøgningen. Trivselslegatet sikrer den økonomiske dækning af prisen.


Ungdomslederprisen

Tildeles som en personlig støtte til en ung leder eller en ungdomsleder som opmuntring for udvist engagement til gavn for KFUM-idrætten. Ansøgningen om støtte stiles til forbundsbestyrelsen, som behandler og tager stilling til ansøgningen. Trivselslegatet sikrer den økonomiske dækning af prisen.


Støtte til andre formål

Desuden ydes støtte til bl.a. uddannelse og andre lignende formål inden for KFUM idrætten. Ansøgningen om støtte sendes til forbundsbestyrelsen, som behandler ansøgningen, hvorefter legatbestyrelsen tager endelig stilling. Trivselslegatet sikrer den økonomiske dækning af støtten.

Siden sin oprettelse i 1980 har Trivsellegatet uddelt ca. 375.000 kr. som støtte for KFUM idrætten i Danmark. Legatet kan kun søges af personer, foreninger og udvalg med tilknytning til KFUMs Idrætsforbund.