Stævner for skoler

Vi afholder forbundsmesterskaber i nogle af de idrætsgrene foreningerne tilbyder. Efterskolernes deltagelse i stævnerne er vigtige, og i nogle tilfælde er stævnerne drevet udelukkende for og af efterskolerne.

Læs mere om stævnerne herunder.

Nye efterskoler henvises til at kontakte forbundet på tlf. 70237311

Hello world

Gymnastikopvisning

I det meget tidlige forår mødes efterskolerne til dette traditionsrige stævne, der foregår på skift på de forskellige skoler. De deltagende skoler har forskellige niveauer indenfor

gymnastik, og stævnet afvikles i en kammeratlig og tryg atmosfære så det bliver en god og positiv oplevelse for alle. Stævnet drives af en fast kreds af efterskoler. Der er dog åbent for henvendelser fra interesserede efterskole og idrætsforeninger med henblik på deltagelse i stævnet eller oprettelse af flere netværk og stævner.


Badmintonstævne

I foråret afvikles forbundsmesterskaberne i badminton, og der er tradition for at det afholdes på de forskellige efterskoler, der har badminton som fag, og som derfor deltager i stævnet. FM i badminton er tillige åbent for foreningerne i forbundet og andre foreninger mod en merbetaling.


Håndboldstævne

I foråret afholdes forbundsmesterskaberne for ungdom U10-U16 og seniorer (inkl. U18) i håndbold. Det sker i foreningsregi, men flere af efterskolerne deltager i stævnerne til stor glæde for alle parter.


Volleyballstævne

Forbundet afvikler to mesterskaber i volleyball, hvoraf det ene er forbeholdt efterskolerne. Her der dystes i A og B række i hhv. drenge og pigehold. Der er stor søgning mod dette endags-stævne, så vi kan kun opfordre til at efterskolerne tilmelder sig hurtigt.