Frivillige i udvalg

KFUMs Idrætsforbund drives af bestyrelse og udvalg, og vi er medlemmer af forskellige idrætsforeninger landet over.

Du kan blive aktiv som forbundsfrivillig indenfor det område, du brænder for, f.eks. en idrætsgren, børn og unge, internationalt arbejde eller andet.

Et udvalg består typisk af 4-6 medlemmer, som vælger en formand. Et bestyrelsesmedlem følger udvalgets arbejde og giver sparring.

Udvalget kan udføre opgaven indenfor givne rammer, med plads til udvikling og eksperimenter. Kontorets ansatte støtter efter behov.

Hvordan bliver man frivillig i udvalgsarbejde?

Er du interesseret i et bestemt område, kontakt bestyrelsen eller kontoret.

Unge opfordres til at deltage

KFUMs Idrætsforbund ønsker unges perspektiv og stiller ingen krav om alder eller erfaring. Du får hjælp og instruktion til at forstå opgaverne og det organisatoriske arbejde.

Fordele ved at være frivillig

  • Erfaring med organisatorisk arbejde
  • Styrkede personlige kompetencer (kommunikation, samarbejde, planlægning, projektstyring, ledelse)
  • Udvidet netværk
  • Forbedret CV og personlig udtalelse fra forbundet

Ambassadørkorps

At oplyse vores foreninger og dens medlemmer om de kompetencer og oplevelser KFUMs Træner-/Lederkursus giver, samt give de unge mennesker i foreningerne et aktuelt billede af kursisternes oplevelser på kurset.

Ønsker i et ambassadørbesøg i jeres forening?

Vi kommer gerne forbi din forening og fortæller om vores Træner-/Lederkursus i et passende tidsrum for jer. Det kan være i forbindelse med en klubaften eller efter en træning, da vi max bruger 30 min.

Har jeres forening ikke en projektor til rådighed, så medbringer vi genre selv.

Maiken Nøddesbo

Udviklingskonsulent

maiken@kfumid.dk

23 93 45 19

Albert Blom

Noah Engdal

Cecilie Thor

Claes Bitsch

Frederik Handest

Anton Blom

Issak Ibsen

Karla Rosager

Mie Lindegaard

Alexander Skjønning

Kristine Erichsen

Ninweta Surisho

Philip Madsen

Børne- og ungeudvalget

Formål

At udvikle forbundets aktiviteter blandt børn og unge til fremme for motion, trivsel og sundhed.

Opgave

Udvalget samler, udvikler og afprøver ideer og projekter indenfor børne- og ungearbejdet, og

på den måde fungerer udvalget som en videns- og idébank for foreningerne, og som et organ til

udvikling af idræt i forbundet. Udvalget har f.eks. skabt “Rend og hop med Oliver”, der med sin indsats

for motorik i institutioner og dagplejen er blevet et selvstændigt projekt i KFUMs Idrætsforbund.

Udvalget har ansvar for budget og økonomi, mødereferat, skriftlig årsberetning, deltagelse i forbundsdagen.


Kontakt

bu@kfumid.dk

Noah Engdal

Magnus Avataq

Ane Kristine Kjeldstrup

Håndboldudvalget

Formål

At skabe aktiviteter på forbundsniveau og herunder forbundsmesterskaber for ungdoms- og seniorspillere.


Opgaver

Udvalgets primære opgave er at planlægge og afvikle FM. Konkret består opgaven i at fastsætte datoer for FM, udbyde FM, vælge arrangører og afslutte kontrakter. Diskutere ideer til at forbedre og udvikle FM med udgangspunkt i sidste års evaluering. Sikre en god dialog med den arrangerende FM-forening. Opdater “kogebogen” for FM. Være til stede og være synlige ved Ungdoms FM og Senior FM. Sikre skriftlig evaluering af FM i samarbejde med den arrangerende forening. Udvalget har ansvar for budget og økonomi, mødereferat, skriftlig årsberetning, deltagelse i forbundsdagen.


Forbundskontoret støtter op om planlægningen af FM efter udvalgenes ønske og behov.

Forbundskontoret medvirker i udbud af FM og indgåelse af kontrakt.


Kontakt

hu@kfumid.dk

Freja Vang

Signemarie Kanstrup

Sebastian Weiss

Thora Jensen

Kursusudvalget

Formål
At planlægge og udvikle kurser i KFUMs Idrætsforbund.

Opgaver

Udvalgets primære opgave er at sikre afholdelse af KFUMs Træner/Lederkursus på Hellebjerg Idrætsefterskole. Udvalget udpeger kursusleder, instruktør og medieleder. Udvalget samarbejder med KOS-udvalget om KL-dagen. Udvalget opdaterer kursusmaterialet og markedsfører kurset. Udvalget holder et afsluttende møde med evaluering og overdragelse til næste års kursusudvalg. Udvalget har desuden ansvar for budget og økonomi, mødereferat, skriftlig årsberetning, deltagelse i forbundsdagen. Hvis forbundsbestyrelsen ønsker at udvide med andre kursusaktiviteter, hører denne opgave også under udvalget.

Maja Tast

Udviklingskonsulent

maja@kfumid.dk

40 57 81 80

Philip Madsen

Mikkel Krøis

Nikolaj Mortensen

Morten Søndergaard

Stine Gravgaard

Søren Mortensen

Senioridrætsudvalget

Formål

At udvikle forbundsaktiviteter for seniorer


Opgave

Udvalgets primære opgave er at arrangere og afvikle senioridrætshøjskole i sommerferien.

Udvalget har til opgave at planlægge indhold og program i lejren. Udvalget har ansvar for budget og

økonomi, mødereferat, skriftlig årsberetning, deltagelse i forbundsdagen.


Forbundskontoret deltager i udvalgsmøder efter ønske og behov.

Kirstine Langagergaard

Egon Rasmussen

Kirsten Christiansen

Tove Noe