Medlemsfordele

Vores mange medlemsskoler er først og fremmest medlem af KFUMs Idrætsforbund, fordi de deler vores værdigrundlag, og fordi de ønsker at støtte os i vores formålsparagraf om at være en organisation, der arbejder for at skabe idræt i sunde rammer med det kristne budskab som grundlag.Med et medlemskab af KFUMs Idrætsforbund har skolerne samtidig adgang til de resurser som idrætsforbundet råder over, samt den mulighed for at trække på det netværk, som vi er en del af.Stævner

Forbundet arrangerer stævner i gymnastik, håndbold, badminton og volleyball. Det er en fast tradition for mange efterskoler at deltage i disse stævner, hvor der er plads til at konkurrere i en atmosfære af venskab. Nye skoler kan deltage uden medlemskab det første år. Læs mere om stævnerne her.


Reklame og omtale

Idrætsforbundet anbefaler unge i vores foreninger at søge ind på medlemsskolerne i idrætsforbundet. Vi henviser til efterskolerne igennem vores hjemmeside, ligesom vi også henviser til de forskellige efterskoler efter bedste evne på spørgsmål fra vores medlemmer.


Rådgivning og netværk

Forbundets udviklingskonsulenter tilbyder rådgivning indenfor deres respektive kompetenceområder. Derudover har konsulenterne et betydeligt netværk, som de kan trække på til indhentning af yderligere information, eller som de kan henvise videre til. Vi opfordrer derfor skolerne til at tage kontakt med ethvert spørgsmål, som I søger rådgivning omkring.


Indflydelse og tillidshverv

Som skolemedlem har man ret til at deltage på repræsentantskabsmødet og udvalgsdagen. Derudover er der bl.a. mulighed for at stille en ansat op til tillidsposter i forbundet som f.eks. medlemskab af BUSK udvalg, hvor vi i samarbejde med andre KFUM organisationer om et oplæg til BUSK-gudstjenester i oktober.


Værtskab

for arrangementer i forbundet. Vi tilbyder medlemsskoler at stå som værter for forskellige arrangementer i årets løb, f.eks. udvalgsdag, KOS stormøde, gensynsweekend for kursister og andet. Som værtskole har man mulighed for at at sætte sit præg på et arrangement og vise skolen frem for vores kreds. Der afregnes for forplejning og leje af lokaler.


Nye koncepter

Har I på efterskolen en idé til et nyt tiltag, hvor I kan udnytte ledig kapacitet, række ud til lokalbefolkningen, ramme jeres målgruppe, skabe opmærksomhed mod en bestemt sag etc.? I kan overveje om idrætsforbundet med fordel kan tænkes med ind i konceptet. I KFUMs Idrætsforbund trækker vi på nogle andre resurser, og det kan vise sig at være til fælles bedste for begge parter. Derfor er vi altid åbne for en uforpligtende drøftelse og sparring omkring jeres ideer.


Teambuilding, workshop, foredrag mm.

Der er også mulighed for at få vores konsulenter ud på skolen for at lave konkrete indsatser. Det kan være teambuilding for lærerne på en pædagogisk dag, en workshop for bestyrelsen eller et foredrag om doping for eleverne til en fortælletime. Mulighederne er mange, så ring endelig til forbundskontoret, hvis I har en konkret forespørgsel. I opgaver af denne type vil vi fakturere vores kørsel og eventuel også arbejdstid afhængig af opgavens omfang.