Kursus og camps

Kurserne i KFUMs Idrætsforbund regnes af mange blandt de bedste kombinerede træner- og lederuddannelser for unge. Vi har en ambition om at lave uddannelser af højeste kvalitet, og vi er meget åbne for alle input der kan forbedre udbyttet og engagementet for deltagerne. Kontakt os gerne vedrørende dette.

Info til foreningen om Træner-/Lederkursus

Hvordan fremtidssikrer vi foreningen? Hvordan engagerer vi unge medlemmer som trænere og ledere i foreningen? Det er typiske spørgsmål, som vi ofte hører.


DIFs forbundsanalyse viser, at KFUM har den højeste andel af unge ledere og trænere ud af de mange forbund. Kontakt os for at høre hvordan det kan blive en realitet i din forening på tlf. 70237311.


Konsulenterne laver opfølgning sammen med foreningsbestyrelsen og kursisten otte måneder efter endt kursus. Her viser det sig, at mere end 70%* af kursisterne er aktive som trænere og ledere i klubben. Når foreningen sender unge medlemmer på KFUMs Træner / Lederkursus er det dermed også en vej ind i træner og lederopgaver i foreningen, da mange ikke har en funktion, når de starter på kursus.


* Kursister der er på efterskole tæller med i statistikken som “ikke-aktive”

Tilmeld dig kurser og camps her

Læs mere om vores

kurser og camps herunder

TRÆNER-/LEDERKURSUS

HÅNDBOLDCAMP

Læs mere om vores håndboldcamp i samme uge som vores Træner-/Lederkursus

FUNCAMP

Funcamp for alle unge i 6. og 7. klasse.

TRÆNER-/LEDERKURSUS

JUNIORKURSUS

Læs mere om juniorkursus, første trin på Træner-/Lederkursus

ESY SPORTSEMINAR

Internationals lederseminar i European Sports YMCA.

TRÆNER-/LEDERKURSUS

Trin 1-5

Læs mere om Trin 1-5, de håndboldfaglige trin på Træner-/Lederkursus

SENIORIDRÆTHØJSKOLE

Læs mere om Trin 1-5, de håndboldfaglige trin på Træner-/Lederkursus