Social inklusion i idræt

Social inklusion handler om at sige “ja” til sit medmenneske. Vi er ikke sat til at dømme over hinanden men til at lade fællesskabet favne forskelligheden og de liv der tilsyneladende ikke lykkes så godt.


Mange unge går rundt med usynlige sår i sjælen. 9% synes ikke, at de har et godt liv. De fleste af dem forventer ikke at få det bedre, og de bekymrer sig mere end andre unge om at blive ensomme, fattige og hjemløse*


Foreningslivet må handle socialt ansvarligt, så vi også favner dem, der er udsat eller i risikogruppen. Samfundet tager sig af basale behov, men netværk og menneskelig accept er et fælles ansvar. Alle risikerer at blive ramt af ulykke, sygdom, ensomhed og social isolation.


I KFUMs Idrætsforbund har omsorg for medmennesket altid været en kerneværdi. I vores foreninger skal man gerne finde varme fællesskaber og godt kammeratskab. Vi opfordrer til at foreningerne fra tid til anden reflekterer over foreningens indre værdier og praksis.


Forbundet tilbyder assistance i forhold til gode refleksions-spørgsmål og facilitering af workshop omkring omsætning af “bløde værdier”.


  • if. DUF rapport “Det gode Ungdomsliv” s. 8, 2019