Power Kids

Power Kids er et idrætstilbud for børn, som ikke dyrker idræt eller har andre fritidsaktiviteter. Forbundet samarbejder med foreningen om at oprette et hold for børn 10 – 12 år med blandede idrætsaktiviteter. Der skal være en håndfuld instruktører som engagerer sig frivilligt i opgaven. Forbundet støtter op med uddannelse af instruktører, praktisk hjælp ved opstart, og hvad der ellers kan være behov for.

“Powerkids er et super godt tilbud til de børn og unge, som er både nysgerrige og lidt nervøse for at komme i gang med idræt og bevægelse. Vi oplever, at powerkids-instruktørerne er gode til at skabe en tryg relation, så børnene tør prøve nyt og deltage i aktiviteterne. Powerkids er gode til at motivere, ”skubbe på” og det er tydeligt, at de gerne vil børnene.”


- Viktor Lindholm Jacobsen, leder af Gademix i Kolding