Rend og Hop

KFUMs Idrætsforbund har i perioden 2010 – 2020 drevet et bevægelseskoncept for 0 -6 årige børn i samarbejde med DIF og Nordea-Fonden. Projektet hedder "Rend og Hop med Ida og Oliver"

Hensigten var at fremme børns motoriske udvikling og at skærpe voksnes bevidsthed om vigtigheden af alsidig bevægelse i hverdagen og voksnes betydning som rollemodeller.


250.000 børn lærte Oliver og Ida at kende – de to figurer som blev udviklet i den pædagogiske del af projektet. Forbundet har været i berøring med rigtig mange institutioner og dagplejere over hele landet, og fagpersonalet har fået indsigt i understøttelse af børns sanser og motorisk udvikling.Projektet lever videre

Bevægelseskonsulenterne udfører fortsat opgaver på enkelte institutioner og på større opgaver i kommuner, hvor vi tilbyder vores hjælp til et samlet løft på motorik-siden i kommunens dagtilbud.


Projektet lever også videre i de materialer vi efterlader til fagpersonale og forældre og trænere i foreninger. Det findes alt sammen på Rend og Hops egen hjemmeside, som du kommer til ved at trykke på knappen.